Kodinportaali
Sign in to Kodinportaali

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty Rekisteriseloste ja Informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Laatimispvm: 10.2.2011

Viimeksi muokattu: 10.2.2011

1. Rekisterinpitäjä Nimi:

DreamIt (IT-Salonen Oy)

Yhteystiedot:

Teknologiantie 2
90570 Oulu
050 562 9900
helpdesk (at) dreamit.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi:

--

Yhteystiedot:

Teknologiantie 2
90570 Oulu
050 562 9900

3. Rekisterin nimi

Kodinportti käyttäjätietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kodinportti ja Kodinportaali on asuinkiinteistöille tarkoitettu järjestelmä, jolla asuinkohteiden asukaslista, ilmoitustaulu ja varauskalenterit korvataan sähköisellä, etähallittavalla toteutuksella.

Kodinportaalissa on kahdenlaisia käyttäjätunnuksia: Asuinkiinteistöjen hallintatunnuksia sekä asukastunnuksia. Molempia käyttäjätyyppejä varten kerätään vastaavat tiedot.

Asuinkiinteistöjen edustajia varten luodaan Kodinportaaliin hallintatunnus heidän tarjoamiensa tietojen pohjalta. Ensimmäisessä vaiheessa asuinkiinteistöltä voidaan pyytää lista heidän kohteidensa asukkaiden nimistä ja osoitteista, jonka perusteella asukastunnukset luodaan järjestelmään.

Taloyhtiöiltä tai vuokranantajilta kerättyjä asukkaiden henkilötietoja käytetään:
  • Käyttäjätunnusten luomiseen
  • Käyttäjien yksilöintiin
Käyttäjän itse lisäämiä henkilötietoja käytetään:
  • Kodinportaalin käyttäjien väliseen kommunikointiin (yhteystiedot)
5. Rekisterin tietosisältö Asukkaiden käyttäjätunnuksista tallennetaan tunnuksen luonnin yhteydessä seuraavat tiedot:
  • Sukunimi, Etunimi
  • Osoite
Asukkailta itseltään kerättävät tiedot:
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttökieli

Taloyhtiöiden huoltotunnuksia varten hyödynnetään vastaavia käytäntöjä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Taloyhtiö tai vuokranantaja toimittaa listan Kodinportaali järjestelmässä olevien kohteiden asukkaista, josta käy ilmi heidän nimensä sekä asuntonsa. Tämän perusteella luodaan käyttäjätunnukset ja sijoitetaan ne järjestelmään.

Taloyhtiön edustaja pitää yllä omien kohteidensa asukastunnuksia omalla hallintatunnuksellaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

Henkilörekisterit sijaitsevat palvelimella, joka on lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus.

Tarkastuspyynnöt tehdään kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojensa muokkausta.

Muokkauspyynnöt tehdään kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely.

Kieltämiset tehdään kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.